Volksmarine Matrose Seemännische Laufbahn - Borduniform Winter

Volksmarine Matrose - Borduniform Sommer

Volksmarine Matrose 1990 - Arbeitsuniform

Volksmarine Obermatrose - Ausgangsuniform Winter

Volksmarine Maat - Repräsentationsuniform (Kammgarn)

Volksmarine Fähnrichschüler - Ausgangsuniform

Volksmarine Unteroffiziersschüler (seventies / early eighties) - Ausgangsuniform.